kehitysparkki.at

Aamukahvilla tanakkaa tietoa

Maria Lammentausta tulee kertomaan hitsauksen laadunhallinnasta Kehitys-Parkin aamukahvitilaisuuteen.


Kiinnostaako hitsauksen laadunhallinta, tai harkitsetteko ISO 9001 -laatujärjestelmää yritykselle? Kehitys-Parkki järjestää alkuvuonna aamukahvitilaisuudet Ravintola Paroonissa molemmista aiheista, ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Hitsauksen laadunhallinta -info pidetään 11.tammikuuta. Tämä aamukahvitilaisuus on tarkoitettu kaikille hitsaaville konepajoille, vaikkei tarvetta sertifioituun laatujärjestelmään olisikaan. Tilaisuus 
antaa käsityksen siitä, mitkä ovat tärkeimmät ajankohtaiset standardit ja vaatimukset ja miten henkilöstön osaamista voisi kehittää. Käytännön esimerkkien avulla kerrotaan, mitä hyötyä hitsauksen laatuasioiden kuntoon laittamisesta voi olla.

Kouluttajana toimii Maria Lammentausta, IWE, IWI-C, Q-Test Oy.

ISO 9001:2015 aamukahvitilaisuuden vuoro on 1. helmikuuta. Sen aikana selviää, mitä hyötyä laatujärjestelmästä on, miten laatujärjestelmällä voi vaikuttaa liiketoiminnan kehittämiseen ja mitkä ovat laatujärjestelmän vaatimukset.

Osallistujat saavat myös käsityksen ISO 9001 -standardin yhteyksistä ympäristö- ja työterveys sekä työturvallisuusstandardeihin (ISO14001 ja OHSAS 18001). Kouluttajana toimii Jaana-Marjut Seppälä, liiketoiminnan kehittäjä, kouluttaja, KTM, HHJ, Q-Test Oy:stä.

 

 

Yritystulkista löydät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen liiketoiminnan ja talouden suunnitteluun niin uudelle kuin toimivallekin yritykselle. Lisäksi Yritystulkki sisältää valmiita lomakkeita ja sopimuspohjia yrityksen arjen eri tilanteisiin.