kehitysparkki.at

Valokuitua länsisuuntaan

Parkanon länsipuolella eli Vahojärven ja Aurejärven suunnassa asuvien kesäasukkaiden toivotaan ilmoittavan kiinnostuksensa valokuituun liittymisen. Tähän suuntaan on tarkoitus rakentaa verkkoa ensi kesänä, joten tieto liittyjistä tarvitaan alkusyksyn aikana.

Halukkuutensa valokuidun hankkimiseen voi ilmaista merkkaamalla asuinpaikkansa kartalle Lupinetin sivuilla tai poikkeamalla IPP/Tekniset myymälässä Parkanossa.

Valokuitu mahdollistaa monet paljon kaistaa vaativat palvelut, kuten kameravalvonnan tai terveyspalvelujen tilaamisen. Se varmistaa myös häiriöttömät TV-palvelut ja mahdollisuuden katsoa lähetyksiä eri päätelaitteilla.

Lupinet Oy rakentaa ja ylläpitää valokuituverkkoa Parkanossa taajama-alueen ulkopuolella. Parkanon kaupunki omistaa yhtiöstä 51 prosenttia ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy 49 prosenttia.

 

 

Yritystulkista löydät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen liiketoiminnan ja talouden suunnitteluun niin uudelle kuin toimivallekin yritykselle. Lisäksi Yritystulkki sisältää valmiita lomakkeita ja sopimuspohjia yrityksen arjen eri tilanteisiin.